Liberec chce získat granty z programu Horizont Evropa

29. září 2022  Redakce   Vize Česko  318 zobrazení  423 slov

Město Liberec se zapojí do skupiny mezinárodních konsorcií, která budou žádat o granty v rámci výzkumných projektů financovaných z programu Evropské unie (EU) s názvem Horizont Evropa 2020. Ten má pomáhat v boji proti změně klimatu, při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, a zároveň posílit konkurenceschopnost a růst zemí EU.

Ilustrační snímek z Liberce. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Liberce. Foto MEDIASHOW

Ke spolupráci má dojít v návaznosti na skutečnost, že se Liberec před časem stal jedním ze 100 evropských měst, která byla vybrána pro Misi 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030.

Reklama

Pokud město granty z programu Horizont Evropa 2020 získá, bude s českými partnery řešit dvě oblasti, které jsou pro dosažení klimatické neutrality významné. Tou první je téma udržitelné městské mobility, na níž by spolupracovalo s ČVUT jako partnerem projektu.

„Společně bychom řešili a testovali nový přístup k řešení problému s parkováním aut na sídlištích. Druhý výzkumný projekt, kde by se partnerem města stala společnost ENVIROS, se týká optimalizace finančního modelu a financování aktivit, které je nezbytné realizovat s cílem snižování emisí skleníkových plynů,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Statutární město Liberec je jediným českým městem, které se účastní Mise EU s názvem 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Jejím cílem je do roku 2030 zajistit 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst a zároveň pomáhat v tom, aby tato města fungovala jako experimentální a inovační centra pro všechna ostatní evropská města, která by je měla v klimatické neutralitě následovat do roku 2050.

Liberec tento projekt vnímá jako příležitost, jak nastartovat systémovou změnu ve městě a vhodnou spolupráci se všemi možnými partnery v území.

„Smyslem této mise je snižovat emise v klíčových sektorech, což jsou stacionární energie, výroba energie a její distribuce, doprava, odpadové hospodářství, průmyslové procesy a produkty, zemědělství, lesnictví. Je zřejmé, že takového cíle lze dosáhnout pouze prostřednictvím dlouhodobé a náročné systémové změny,“ upozorňuje Radka Loučková Kotasová.

Cílem mise je hledat nové způsoby řízení města, nové finanční zdroje, a to včetně těch soukromých, a také propojovat všechny důležité aktéry nejen na místní, ale i na regionální a celonárodní úrovni.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 4x