V Karviné finišuje projekt na zkvalitnění školství a vzdělávání

8. prosinec 2021  Redakce   Vzdělání  1255 zobrazení  866 slov

V pořadí druhý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v obcích Karviná, Dětmarovice, Petrovice a Stonava se blíží k úspěšnému konci.

Zdravověda. Foto Magistrát města KarvinéZdravověda. Foto Magistrát města Karviné

Cílem projektu, do kterého se zapojily všechny mateřské a základní školy a spousta dalších organizací působících v oblasti vzdělávání na území ORP Karviná,  byla podpora zkvalitňování školství a vzdělávání ve spolupráci se zřizovateli, pedagogy, vedením škol, neformálními vzdělavateli, rodiči, dětmi, žáky a odbornou veřejností.

Reklama

Projekt, jehož rozpočet činil více než deset milionů korun, byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a realizován v letech 2018 až 2021.

„Projekt nám umožnil rozvíjet vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností mezi školami, školskými zařízeními a zřizovateli. Měli jsme možnost realizovat řadu vzdělávacích a zážitkových aktivit pro děti, žáky, pedagogy i rodiče, rozvíjet znalostní kapacity v území, ale také podpořit vybavenost škol,“ uvádí náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń.

Celkem se podařilo zrealizovat několik desítek jednorázových akcí a řadu dlouhodobých aktivit.

„V rámci projektu jsme se zaměřili především na oblasti matematické, čtenářské, informační a cizojazyčné gramotnosti, na inkluzi, podporu polytechnického vzdělávání, rozvoj občanských a sociálních kompetencí, kariérové poradenství, předškolní rozvoj a financování ve školství,“ uvádí manažerka projektu Petra Kantorová.

Každá zapojená škola měla možnost absolvovat zážitkové aktivity vedoucí k podnícení zájmu o polytechnické vzdělávání a k rozvoji polytechnických dovedností dětí a žáků. Školy volily nejčastěji vzdělávací programy v rámci Světa techniky v Ostravě, návštěvu planetária, letiště Leoše Janáčka Ostrava, vzdělávacího centra Ursus v Beskydech či v ZOO Ostrava.

V rámci tohoto tématu také poslední dva roky probíhají kroužky techniky určené žákům druhého stupně základních škol ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Karviné, kde se žáci vzdělávají v robotice, programování, 3D tisku i ve virtuální realitě. Velký zájem ze strany škol byl o zapojení rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků.

Projekt umožnil každé škole využít po dobu tří měsíců odborníky z praxe z Velké Británie, Kanady, Afriky a USA. Žáci tak intenzivně rozvíjeli své konverzační dovednosti v anglickém jazyce.

„V rámci rozvoje občanských a sociálních dovedností byla navázána úzká spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Karviné, která pro žáky 8. a 9. tříd připravila zážitkové programy první pomoci. Rovněž jsme propojili žákovské parlamenty jednotlivých základních škol, zprostředkovali jsme jim workshopy a setkání se zajímavými osobnostmi, také se uskutečnila exkurze do Poslanecké sněmovny ČR. Vznikla úniková vědomostní hra o Karvinsku, v rámci které si mohou žáci ověřit své znalosti o našem regionu,“ uvádí manažerka projektu Ing. Petra Kantorová.

Pracovní skupina k tématu rozvoje kariérového poradenství a podnikavosti vymyslela a realizovala koncept školních klubů podnikavosti, tedy volnočasových kroužků, které probíhaly na základních školách pod vedením pedagogů a odborníků s cílem motivovat žáky k tvorbě vlastních žákovských projektů. Dále se v loňském roce uskutečnil příměstský tábor s názvem „Není židle jako židle“.

Žáci základních a středních škol společně celý týden renovovali starou židli a vytvářeli její příběh. Mezi další výstupy patří databáze firem přátelských ke školám, tedy podniků v našem regionu, které jsou nakloněny spolupráci se školami formou exkurze, workshopu či přednášky.

V rámci tohoto tématu byla navázána úzká spolupráce s Okresní hospodářskou komorou Karviná, která zprostředkovala kontakty na místní podnikatele a firmy.Aktivity k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti probíhaly především formou vzdělávání pedagogů a realizací vzdělávacích programů a soutěží pro žáky, např. matematické Abaku, soutěže Hurá na čísla, češtinářská soutěže s gramatickými a literárními úkoly.

S rozvojem čtenářství pomáhala Regionální knihovna Karviná, která připravila pro školy aktivity Listování – scénické čtení, divadélka pro školy, pasování prvňáčků či besedy pro rodiče k práci s knihou v domácím prostředí. Velkým tématem dnešního školství je společné vzdělávání všech dětí a žáků.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 2.75 hvězdiček / Hodnoceno: 4x