V Šumperku lze studovat marketing a strojírenství

16. duben 2022  Redakce   Vzdělání  352 zobrazení  738 slov

V Šumperku v Olomouckém kraji lze v nadcházejícím akademickém roce 2022/2023 studovat nový bakalářský studijní program Marketing, specializace Marketing a obchod, studenti se mohou také hlásit na perspektivní technicky zaměřený obor Strojírenství. Uvedl to v tiskové zprávě web města Šumperka.  

Ilustrační snímek z centra Šumperka. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z centra Šumperka. Foto MEDIASHOW

Ve městě má také sídlo konzultační středisko Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, kde lze studovat obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Reklama

Nový bakalářský obor by se mohl otevřít od letošního září také na Střední zdravotnické škole, a to diplomovaná všeobecná sestra.

.„Jsme velice rádi, že se nám podařilo nový program Marketing v Šumperku otevřít. Považujeme to za obrovský úspěch. Za tímto krokem stojí nemalé úsilí Nadačního fondu bakalářských studií i vedení Vysoké školy báňské -  Technické univerzity Ostrava. Domnívám se, že jde o skvělý příklad spolupráce po ose podnikatelé, město a akademická sféra,“ uvedla šumperská místostarostka a předsedkyně správní rady centra bakalářských studií Marta Novotná.

Vysvětlila, že iniciativa vzniku nového programu vzešla od podnikatelů, kteří jsou členy a zároveň donátory Nadačního fondu bakalářských studií. Podle nich absolventi marketingu na trhu práce citelně scházejí. Studenti nového oboru se budou vzdělávat na detašovaném pracovišti Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava v prostorách Obchodní akademie Šumperk.

Studium bude probíhat v prezenční formě.Technicky zaměřené studiumPokud je zájemce o studium v Šumperku technicky zaměřený, může zvolit Strojní fakultu VŠB – Technické univerzity Ostrava, která má své detašované pracoviště v prostorách Městské knihovny TGM v ul. 28. října.

Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu Strojírenství v oboru Strojírenská technologie. Jde o čtyřsemestrální studium povinných předmětů, odborné předměty se začínají vyučovat od pátého semestru. Výuka u prezenční formy studia probíhá denně, u kombinované formy dvakrát týdně. Konzultace si studenti individuálně domlouvají s pedagogy v případě potřeby.

Zápočty i zkoušky probíhají v Šumperku, pouze státnice se konají v Ostravě. Veřejná správa a regionální rozvoj. Své konzultační středisko má v Šumperku také Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, jež místním zájemcům nabízí studium obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Studium programu poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat rovněž v malých a středních podnicích soukromé sféry.

Koncepce programu vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur. Sídlo má v Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru 211/4 787 01 Šumperk. Vysoké školství ve městě podporuje nadační fond.

Nadační fond Centra bakalářských studií byl v regionu založen na podporu vysokoškolského studia, zejména technického změření, v roce 2003. Fond finančně podporuje bakalářská studia VŠB – TU Ostrava v detašovaných pracovištích v Šumperku. Jeho zakladateli jsou město Šumperk a významné průmyslové podniky ze Šumperka a širokého okolí.

Centrum bakalářských studií sídlí v Šumperku v ulici 28. října 1 v budově Městské knihovny T. G. Masaryka. Cílem Nadačního fondu je zejména finanční podpora provozu detašovaných pracovišť, ale také koordinace komunikace a vztahů mezi VŠB TU Ostrava a zástupci průmyslových podniků, iniciace jednání o možnostech změn v nabídce studia a spolupráce s univerzitou v oblasti motivace nejlepších studentů v Šumperku.

„Když se ohlédneme za téměř dvacetiletou historií existence Centra bakalářských studií, zjistíme, že v Šumperku získalo bakalářský titul již pět set třiapadesát absolventů Fakulty strojní a dvě stě třicet absolventů Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava,“ doplnila předsedkyně správní rady centra bakalářských studií Marta Novotná.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil