Odborné praxe a stáže v Nemocnici sv. Kříže Žižkov. To je výrazná podpora lůžkových oddělení

20. říjen 2022  Advertorial   Zdraví  675 zobrazení  822 slov

Kvalita poskytované zdravotní péče závisí především na kvalifikovaném personálu. Církevní Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3 druhým rokem podporuje vzájemnou spolupráci mezi nemocnicí a vysokými či středními školami.

Budova Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3. Foto: Nemocnice sv. Kříže ŽižkovBudova Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3. Foto: Nemocnice sv. Kříže Žižkov

K již existující spolupráci se studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (obor fyzioterapie) a ošetřovatelům z Církevní střední školy Jana Boska v Praze 8 se přidali i studenti ze Slovenska.

Reklama

Část odborné praxe formou odborné stáže absolvovali v Nemocnici sv. Kříže Žižkov v rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie, studentky a studenti Střední zdravotnické školy M.T. Schererové ve slovenském Ružomberku, kteří studují maturitní obor Zdravotnický asistent.

Účastníci stáží mají možnost nejen procvičovat úkony, které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních v Česku, ale také se seznamují s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí.

„Jsme rádi za možnost této mezinárodní spolupráce a program Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě. Shodou okolností je právě Nemocnice sv. Kříže Žižkov vlastněna a provozována kongregací Křížových sester stejně jako naše zdravotní škola. A to dává naší spolupráci další zajímavý rozměr. Osobně jsem se v nemocnici na probíhající praxi spolu s kolegy byla podívat a jsem ráda za podobné projekty, které jsou další motivací ke studiu a přípravě na toto náročné povolání,“ hodnotí ředitelka školy PhDr. Antónia Dobrovičová.

Pacienti Nemocnice sv. Kříže Žižkov měli možnost se s nimi setkat, pomáhat jim v denních činnostech a v neposlední řadě mělo pro ně toto setkávání přínos v jejich aktivizaci a rozvoji kognitivních dovedností.

„Jsem rád za každou spolupráci se studenty a školami které vzdělávají nové zdravotníky. Tato spolupráce obohacuje naše zaměstnance o nový a svěží pohled, umožní předávat zkušenosti novým zdravotníkům a nám porozumět i potřebám a zájmům nové generace. Naši pacienti mají pak možnost vidět nové tváře, aktivizovat se a v neposlední řadě toto přináší i věci, na které v běžném provozu není lehké najít čas. Moderní nemocnice musí se studenty a školami na vzdělávání spolupracovat,“ dodává ředitel Nemocnice sv. Kříže Žižkov Tomáš Krajník.

Za dva roky velké investice do lůžkové péče

Kongregace milosrdných sester sv. Kříže z Kroměříže převzala provoz a budovu Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3 na konci roku 2019 a v průběhu posledních dvou let proběhla komplexní rekonstrukce a modernizace budovy.

Ruku v ruce s rekonstrukcí a dovybavením lůžkových oddělení probíhala i proměna zdravotní, ošetřovatelské a pečovatelské péče s důrazem na rehabilitace.

Lůžková oddělení se specializují na dva hlavní typy: následná ošetřovatelská péče s rehabilitacemi; dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče.

V průběhu dvouleté proměny přístupu k pacientům a zavedení nových aktuálních metod zdravotní péče kvalitativně pozitivně vzrostlo hodnocení rodin hospitalizovaných pacientů. Novým důrazem na "návrat pacienta do života", se daří zvyšovat prestiž zdravotnického zaříření v širším centru Prahy. Tomu pomáhá i kvalifikovaný personál z řad ošetřovatelů a ošetřovatelek, zdravotních sester či lékařů.

Ambulantní centrum Nemocnice Žižkov

Lůžková péče v Nemocnici sv. Kříže Žižkov je propojena s ambulantním centrem specializovaných ordinací: interní ambulance, plicní ambulance, kardiologická ambulance, gastroenterologická ordinace, chirurgická ordinace.

Součástí je i RTG pracoviště, SONO pracoviště a odběr krve.

Církevní nemocnice

Provoz nemocnice je zajišťován společností Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, s.r.o., která je vlastněna Českou provincií Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.

Nemocnice sv. Kříže disponuje ambulantní i lůžkovou částí. Stěžejní je péče následná a rehabilitační. Katolická církev v České republice provozuje díky řeholním kongregacím 5 církevních nemocnic. Tři z nich jsou v Praze, další dvě v Kroměříži a ve Vizovicích.


Reklama

Hodnocení

Hodnocení: 3.75 hvězdiček / Hodnoceno: 4x