Autorská práva

Podrobné informace o autorských právech.

Vykonavatel autorských práv

Vykonavatelem autorských práv je Poskytovatel, kterým je MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Poskytovatel poskytuje za uvedených podmínek VSP Uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na webových serverech SeveročeskýDeník.cz, StředočeskýDeník.cz, ZápadočeskýDeník.cz, JihočeskýDeník.cz, VýchodočeskýDeník.cz, DeníkČesko.cz, DnešníVysočina.cz, MoravskéListy.cz, MojeOstravsko.cz, MediaShow.cz, Evien.cz, MediaShowGroup.cz a dalších (dále jen Služby).

Jakékoli užití částí nebo celku z digitálních (internetové produkty, zejména textové a obrazové materiály z webových stránek) nebo tištěných nosičů, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce zvláště pro komerční účely bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.

V případě zájmu o získání souhlasu ke komerčním účelům za podmínek definovaných vykonavatelem autorských práv kontaktujte Poskytovatele na těchto kontaktech.

Kdy lze užívat části nebo celek vztahující se k autorským právům

Poskytovatel umožňuje v určitých případech bez písemného svolení užívat části nebo celek z digitálních (internetové produkty, zejména textové a obrazové materiály z webových stránek) nebo tištěných nosičů, v těchto případech:

  • Přebírání obsahu jiným médiem v rámci zpravodajské licence podle autorského zákona se rovněž řídí Etickým kodexem přebírání a využívání cizího obsahu na internetu dle podmínek definovaných Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR).

Nutná je vždy citace zdroje, ze kterého je část textu přebírána. V rámci zpravodajské licence je výslovně zakázáno přebírat obrazové a fotografické materiály. Zpravodajská licence se vztahuje pouze na text, avšak nikoliv jako celek, ale jen na jeho části.

  • Přebírání obsahu pro vědecké a studijní účely se řídí pravidly citací a uvádění zdroje. Části nebo celek z digitálních (internetové produkty, zejména textové a  obrazové materiály z webových stránek) nebo tištěných nosičů lze využívat pro encyklopedické účely (např. Wikipedia), pro vzdělávací účely (např. seminární, diplomové práce), pro odborné publikace a sborníky (např. knihy).

Nutná je vždy citace zdroje, ze kterého je část textu přebírána. Přebírat lze i  obrazové a  fotografické materiály, avšak jen ty, u kterých je výslovně uvedeno, že se jedná o vlastní dílo Poskytovatele (označeno zpravidla jako: Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz) a nikoliv Třetí osoby, kterým zpravidla je agentura (tisková, fotobanka) či veřejná instituce, spolek či soukromá osoba. V těchto případech je zakázáno bez souhlasu Třetí osoby využívat a dále šířit autorské dílo, přestože se nachází na některém z nosičů Poskytovatele.

  • Přebírání obsahu pro vytváření tzv. referencí. V případě, kdy Poskytovatel vytvořil autorské dílo, které je věnováno konkrétní Třetí osobě, zejména soukromé osobě, spolku, veřejnému subjektu (zpravidla rozhovor, reportáž), tato Třetí osoba má bez souhlasu Poskytovatele právo autorské dílo využívat v rámci své propagace na digitálních i tištěných nosičích s uvedením zdroje prvotní publikace. Přebírat lze textové i obrazové materiály, které jsou ale autorským dílem Poskytovatele. Vždy je nutné uvádět zdroj. 
  • V případě přebírání tiskových zpráv a dalších obchodních sdělení Poskytovatele je možné přebírat celý obsah včetně textu, obrázků a fotografií (pokud výslovně není uvedeno jinak) i bez uvedení zdroje. A to pro účely zpravodajské, studijní či encyklopedické.