Etický kodex redakce 

Redakce MEDIASHOW.cz se řídí interním etickým kodexem, který odděluje novinářskou práci od obchodní činnosti vydavatele a provozovatele PR NEST Media s.r.o. Za dodržování etického kodexu odpovídá pověřená osoba vedením redakce. 

Etický kodex redakce je zaměřen na práci s informacemi. 

  1. Zájem našich čtenářů (Uživatelů) a jejich právo na informace jsou pro nás při vytváření obsahu na prvním místě. Uvědomujeme si odpovědnost za informace, které předáváme našim čtenářům. Usilujeme o poskytnutí informací pravdivých, přesných a významově nezkreslených. Vyvíjíme maximální snahu, abychom při předávání redakčních informací čtenářům byli nezávislí.
  2. Ve zpravodajských, informačních materiálech odlišujeme fakta od subjektivních názorů a hodnotících soudů, informace nemanipulujeme.
  3. V publicistických názorových materiálech, jakými jsou komentáře, autorské analýzy, názory či glosy dbáme na to, aby byly svou formou jasně a srozumitelně odlišeny od zpravodajství.
  4. Informace ověřujeme z více zdrojů. 
  5. Případná vyjádření dotčených osob zveřejňujeme vždy spolu s informací, o které je ve článku psáno. 
  6. Redaktor se osobě, s níž v rámci práce přichází do přímého kontaktu a chce od ní informace, vždy představí jako novinář nebo redaktor, který zpracovává text pro web(y) vydavatele. 
  7. Zdroji informací redaktor nikdy neplatí. 
  8. Již zveřejněná informace, která se následně ukáže jako fakticky chybná či nepřesná, je bez odkladu opravena.
  9. Redaktor je povinen upozornit pověřeného zástupce vydavatele na materiál, u nějž má dopředu informace, že jeho zveřejnění může provázet riziko soudního či obdobného sporu. Pro takový případ je povinen si uložit do archivu veškeré podklady, z nichž vycházel, zejména záznamy, nahrávky, fotografie aj.
  10. Vydavatel neposkytuje dopředu redakční materiály k autorizaci. Pokud je o to výslovně požádán, může redaktor autorizaci s dotazovanou stranou řešit.