Zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Informujeme o Správci a ochraně Osobních údajů poskytnutých Uživateli Poskytovateli Služeb a jak s nimi Poskytovatel v rámci procesu osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání nakládá.

Zpracovatel Osobních údajů

Zpracovatelem (Správce) osobních údajů je Poskytovatel, kterým je MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Jako Správce bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Uživatele, jakožto Uchazeče o zaměstnání dle níže uvedených podmínek.

Přečtěte si i tento dokument Zásady ochrany osobních údajů.

Proč Osobní údaje Správce zpracovává

Hlavním důvodem zpracovávání Osobních údajů Uživatele Poskytovatelem v rámci procesu osobních údajů pro Uchazeče o zaměstnání je správa, vyhodnocování a výběrové řízení pro Uchazeče o zaměstnání.

Uchazeč o zaměstnání je osoba, která se uchází o konkrétní či více pracovních pozic v rámci nabídky Poskytovatele. Osobní údaje Uchazeče o zaměstnání jsou rovněž zpracovávány v případě obchodního styku mezi Poskytovatelem a Uchazečem také kvůli zpracování smluv, účetnictví, fakturaci a statistickým účelům, což Poskytovatel činí prostřednictvím Propojené osoby.

Údaje Uchazeče o zaměstnání Poskytovatel zpracovává v rozsahu a za účelem dle charakteru následovně: Zpracování osobních údajů a Odstranění osobních údajů.