Zprávy Analýzy Rozhovory Názory Reportáže Podcasty
České Švýcarsko, to je Pravčická brána i kaňon Labe
Pravčická brána

Národní park České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků. Nabízí krásné scenérie pískovcových skal a je vhodné pro turistiku.

Národní park České Švýcarsko je u města Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská. Zaujímá oblast při státní hranici se Německem, která ho odděluje od národního parku Saské Švýcarsko. Geologicky náleží do Děčínské vrchoviny.

Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní skalní města a na ně vázaní živočichové a rostliny. Oblast je známa především svými skalními útvary — věžemi, branami, stěnami, které vystupují nad souvislé lesy. Význačné jsou též soutěsky Kamenice a Křinice.

Jak vznikl název České Švýcarsko

Název České Švýcarsko vznikl odvozením od názvu Saské Švýcarsko, používaném pro německou část Labských pískovců od 18. století. O tento romantický název se zasloužili hlavně švýcarští malíři Adrian Zingg a Anton Graff. Ti působili na Akademii v Drážďanech a malovali krajinu podél Labe, která jim připomínala jejich domovinu. Trempy starší generace bylo toto území nazýváno Zadní země.

V Českém Švýcarsku nenajdeme množství hor, které by se tyčily nad krajinou. Výjimkou je stolová hora Děčínský Sněžník (mimo národní park, 723 m) a čedičový kužel Růžovského vrchu (619 m). Typická jsou skalní města a strmé útesy, rozdělené hlubokými roklemi.

Unikátní skalnatý kaňon Labe

Unikátní je hluboce zaříznutý skalnatý kaňon Labe. Většina území je souvisle pokryta hlubokými lesy, které si na nedostupných místech uchovaly původní pralesovitý charakter.

V národním parku se nachází řada známých i méně známých přírodních památek a rezervací: Národní přírodní památka Pravčická brána, Národní přírodní rezervace Růžák, bývalá přírodní rezervace Ponova louka, bývalá přírodní rezervace Babylon, Přírodní památka Nad Dolským mlýnem, Chráněná území v bezprostřední blízkosti národního parku, Přírodní rezervace Pavlino údolí, Přírodní památka Meandry Chřibské Kamenice.

Další zajímavá místa: Okolí řeky Kamenice — Ferdinandova, Divoká a Tichá soutěska, Hrad Šaunštejn poblíž Vysoké Lípy, Mariina skála u Jetřichovic, Vilemínina stěna u Jetřichovic, Rudolfův kámen — vyhlídka u Jetřichovic, Skalní hrad Falkenštejn, Vyhlídka Belvedér u Labské stráně, Malá Pravčická brána, Na Tokáni

Přihlásit přes Seznam

Regiony

Tip od MEDIASHOW:

Doporučujeme

Tip od MEDIASHOW:

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama