Zprávy Analýzy Rozhovory Názory Reportáže Podcasty
V Krušných horách může vzniknout Chráněná krajinná oblast
Krušné hory, louka

Krušné hory stále nejsou chráněným územím, což by vznik Chráněné krajinné oblasti (CHKO) změnil. Obce se obávají zastavení rozvoje.

Krušné hory rozprostírající se v Ústeckém a Karlovarském kraji se vzpamatovávají z mnohaleté devastace krajiny. Ta byla způsobena i exhalacemi z továren a elektráren z Podkrušnohorské a Sokolovské pánve. Za posledních třicet let došlo ke zvýšené ochranně porostů. Avšak hory stále nejsou ani z části zahrnuty v režimu Chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Pokud by k vyhlášení na CHKO došlo, stav by byl změněn. Usiluje o to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), která vyjednává s dotčenými obcemi. Do procesu zjišťování, zda by obce se vznikem souhlasily či z čeho mají obavy, se zapojí i Ústecký kraj. Na jeho území je například CHKO České středohoří či CHKO Labské pískovce i Národní park České Švýcarsko.

Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny navštívili už všech 67 obcí, které by byly zahrnuty či dotčeny ve vznikajícím CHKO Krušné hory.

Proč by měla vzniknout CHKO Krušné hory

AOPK na svých stránkách mezi důvody vzniku CHKO Krušné hory uvádí několik důvodů. Mezi ně například uvádí, že Krušné hory jsou jediným horstvem v rámci České republiky, které nemá ucelenou ochranu.

„Přitom reprezentuje i v Evropě se řídce vyskytující typ krajiny „vysoko položených plošin“, která se zde vyznačuje poměrně velkým podílem přírodě blízkých ekosystémů. A to i přes dlouhodobé využívání člověkem (důlní činnost od středověku) a značné plošné změny vegetace způsobené člověkem ve 2. polovině 20. století. Nejcennější místa jsou chráněna jako maloplošná zvláště chráněná území. Podstatná část je také součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000,“ uvádí AOPK.

Pokud by CHKO Krušné hory vznikla, posláním má být zachování a zlepšování krajinného rázu Krušných hor na prudkých svazích s rozsáhlými celky lesů přírodě blízkého druhového složení, na plošinách s mozaikou lesů, luk a pastvin.

Dále by měla být zachována zástavba a pozůstatky různorodého historického využívání oblasti včetně hornické činnosti, s četným výskytem rašelinišť, pramenišť, podmáčených a rašelinných lesů a luk a pastvin, s významnými prvky neživé přírody.

Rovněž zachování ekosystémové a druhové pestrosti lesních i nelesních (lučních a pastevních) stanovišť včetně výskytu vzácných druhů rostlin, hub a živočichů.

Přihlásit přes Seznam

Regiony

Tip od MEDIASHOW:

Doporučujeme

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama