Zprávy Analýzy Rozhovory Názory Reportáže Podcasty
Dějiny České Lípy na severu Čech jsou spojené s vodním hradem
Česká Lípa, náměstí

REPORTÁŽ Česká Lípa leží v Libereckém kraji osmdesát kilometrů severně od Prahy na řece Ploučnici. Ve městě žije přibližně 37 tisíc obyvatel.

Při naší návštěvě města na některé pamětihodnosti upozornila pro MEDIASHOW.cz Jitka Stárková, referentka cestovního ruchu a informací z Regionálního turistického informačního centra Česká Lípa s odkazem na webové stránky města.

Dějiny města jsou spojené s vodním hradem. Vodní hrad Lipý je jednou z nejstarších památek v České Lípě, neboť jeho historie sahá až do konce 13. století. Osudy hradu jsou úzce spjaty s historií města, jež pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu Ronovců, Jindřich z Lipé. Ten roku 1319 odprodal své panství Berkům z Dubé století, kteří je měli v držení až do husitských válek.

Na počátku 16. století byl hrad přestavěn na zámek. Po bitvě na Bílé hoře se stal majetkem Albrechta z Valdštejna, který však přesunul správu panství na Nový Zámek v Zahrádkách a hrad Lipý začal chátrat. V průběhu staletí pak sloužil zámek různým účelům, až byla poškozená část v padesátých letech 20. století odstřelena.

Vodní hrad je zpřístupněn veřejnosti

V roce 2003 byl hrad po jedenáctiletém archeologickém průzkumu zpřístupněn veřejnosti.

Prohlídkový okruh s průvodcem zahrnuje prohlídku nádvoří s prezentací pozůstatků hradní architektury, návštěvu unikátních hradních sklepení s drobnou ukázkou archeologických nálezů a prohlídku jediné dochované stavby hradu Lipý – branské věže,  kde je instalována expozice připomínající život na hradě Lipý na přelomu 19. a 20. století. 

Během roku se zde odehrává také řada kulturních a společenských akcí. O Velikonocích tu můžete zhlédnout Pašijové hry, v létě se pobavit při městských slavnostech a před Vánocemi vychutnat adventní náladu.

Muzea a galerie

Česká Lípa může nabídnout třeba také vlastivědné muzeum a galerii, která se nachází v bývalém augustiánském klášteře – a v komplexní vlastivědnou expozici Českolipska a jedinečné etnografické a přírodovědné sbírkové předměty z celého světa. Ke klášteru též patří rozlehlá zahrada.

Dále u vodního hradu  Lipý je Veřejné akvárium, které nabízí 80 druhů ryb z nejrůznějších končin světa. Kostel Narození Panny Marie na náměstí Palackého, náměstí T. G. Masaryka, kde se nachází morový Sloup ze 17. století, Radnice v novorenesančním slohu, komplex secesních domů.

V článku jsme čerpali z webové stránky města Česká Lípa, turistika.cz.

Přihlásit přes Seznam

Regiony

Tip od MEDIASHOW:

Doporučujeme

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama