Zprávy Analýzy Rozhovory Názory Reportáže Podcasty
Plánované otevření D49 z Hulína do Fryštáku je v ohrožení
Dálnice ve výstavbě.

ANALÝZA Krajský soud v Brně vyhověl žádosti sdružení Děti Země a Egeria. Ty napadly povolovací řízení u 22 stavebních objektů na dálnici D49.

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) může rozhodnutí Krajského soudu v Brně negativně ovlivnit délku stavebního řízení. A celkově posunout termín plánovaného letošního zprovoznění úseku Hulín – Fryšták na dálnici D49.

Děti Země uspěly s připomínkou, že krajský úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnul všechny potřebné požadavky stanoviska EIA. Ani se řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek. Ty požadovaly zmírnění zásahu dálnice D49 do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu.

Spolek Egeria namítal, že část objemu znečištěných vod z povrchu vozovek neprochází přes odlučovače ropných látek, takže pokud se pak mají tyto vody vsakovat do půdy, tak zde existuje riziko znečištění podzemních vod.

Dálnice D49 neskončí v polích

Kromě již budovaného 17 kilometrového úseku ŘSD ještě musí vyřešit sjezd z dálnice u Fryštáku. Definitivně má napojení dálnice v budoucnu vyřešit mimoúrovňová křižovatka.

Nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad dal Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) naději, že rozestavěná dálnice D49 neskončí u Fryštáku jako slepá ulice v polích. Aktuálně vydal stavební povolení ke zhruba šestisetmetrovému provizornímu prodloužení dálnice.

Úřad neuznal námitky spolků Děti Země a Egeria. Ty poukazovaly na údajný nesoulad plánů s podmínkami vzešlými z procesu EIA nebo žádaly sloučení stavebních řízení. Provizorní napojení D49 na silnici II/490, která spojuje Fryšták a Zlín, se totiž řeší ve dvou řízeních.

Definitivně má napojení D49 na území mezi Fryštákem a Zlínem řešit až následující stavba. Její součástí bude i nová mimoúrovňová křižovatka Fryšták. Stavba zatím nemá ani územní rozhodnutí. Se stavbou ŘSD počítá v letech 2028 až 2030.

Dále má D49 pokračovat výstavbou dálnice do Vizovic, odkud by na česko-slovenskou hranici pokračovala nová silnice I. třídy.

Přihlásit přes Seznam

Regiony

Tip od MEDIASHOW:

Doporučujeme

Tip od MEDIASHOW:

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama