Zprávy Analýzy Rozhovory Názory Reportáže Podcasty
Středočeské muzeum je na zámku v Roztokách u Prahy
Roztoky u Prahy, zámek

REPORTÁŽ Roztoky u Prahy jsou takřka desetitisícové město na břehu Vltavy, v okrese Praha – Západ. Jsou skvěle dostupné z hlavního města.

O bohaté historii svědčí nejen archeologické nálezy, dle kterých bylo území osídleno již od mladší doby kamenné. 

Jak jsem se dočetl, první poznámky o Roztokách lze nalézt v panovnické listině z roku 1233, ve které byl zmiňován i Petr z Roztok. Významnou památkou je roztocký zámek, ve kterém dnes sídlí Středočeské muzeum. Při jeho návštěvě jsem se v tamním informačním centru dozvěděl, že původně gotická tvrz ze 13. století byla postupně přestavěna v renesanční palác, který pak dalšími stavebními úpravami, zejména v 18. století, získal dnešní podobu. 

Areál roztockého zámku skrývá řadu architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, kde jsou celoročně pořádány výstavy, kulturní a vzdělávací programy, společenské akce i svatební obřady. Zámek obklopuje park založený v 19. století (dnes památkově chráněné území), se vzácnými dřevinami, obohacený o starší i soudobá sochařská díla.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy počínaje svým vznikem roku 1957 vytváří rozsáhlé sbírkové archeologické, přírodovědné, historické, uměleckohistorické a národopisné fondy, přesahující svým významem region středních Čech. V oblasti péče o movité kulturní dědictví je známé specializovanými a svého druhu ojedinělými konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, jejichž služby využívají ostatní muzea a další instituce i soukromé osoby.  

Podcast: Oblíbená místa s Radiem Energic a MEDIASHOW.cz
Podcast: Oblíbená místa s Radiem Energic a MEDIASHOW.cz
Advertorial

Při prohlídce areálu bylo patrné, že architektonicky a historicky zajímavé prostory nabízejí  kromě stálých expozic atraktivní prostředí pro výstavy, akce pro veřejnost či svatební obřady. Zajímavý je i areál Braunerova mlýna s ateliérem známé výtvarnice Zdenky Braunerové. O ní velmi poutavě hovořila paní průvodkyně, která seznámila skupinku návštěvníků se životem i dílem této umělkyně.

Na území Roztok se nachází Levý Hradec

Na území města se nachází Národní kulturní památka Levý Hradec, figurující už v Kosmově kronice. Na místě staršího osídlení vzniklo v 9. století  slovanské hradiště, které se stalo sídlem nejstarších přemyslovských knížat. Za vlády prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje tu byla založena rotunda sv. Klimenta, první křesťanský kostel na českém území.  Roku 982 se stala svědkem zvolení Slavníkovce Vojtěcha pražským biskupem.

Už od přelomu 19. a 20. století byly Roztoky atraktivním výletním a rekreačním místem. Patří k prvním přípražským letoviskům, kdy právě z tohoto období pochází většina vil v Tichém údolí, z nichž jsou některé chráněné jako kulturní památky. Bylo zde i několik proslulých hotelů a restaurací, kam přijížděly významné osobnosti tehdejšího kulturního či politického života.

I dnes je vyhledávaná zejména přírodní rezervace Údolí Únětického potoka a Roztocký háj-Tiché údolí. Zážitkem se může stát i procházka zajímavým prostředím a terénem, při níž potkáváte nejen pěší turisty, ale i spoustu cykloturistů. Není proto divu, že Roztoky prochází několik turistických tras a cyklotras.

Do města se mohou návštěvníci snadno dostat příměstskou dopravou z Prahy.

V článku jsme čerpali i z webových stránek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Přihlásit přes Seznam

Regiony

Tip od MEDIASHOW:

Doporučujeme

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama